Portal turystyczny na Kujawach

ZNAJDŹ NOCLEG...

MIEJSCOWOŚCI NA KUJAWACH

Inowrocław - na Kujawach zachodnich

Inowrocław – historyczna stolica Kujaw zachodnich. Inowrocław położony jest na Pojezierzu Kujawskim, nad rzeką Noteć.

więcej »

Wszystkie artykuły »

Bydgoszcz

Położenie
Miasto położone nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim.

Historia
W zamierzchłej przeszłości na terenie dzisiejszego miasta istniał prawdopodobnie gród na szlaku bursztynowym. Pierwsze wzmianki o Bydgoszczy w źródłach pisanych pochodzą dopiero z 1239 roku. Wiadomo jednak, że już w XI wieku w osadzie znajdował się drewniany romański kościół pw. św. Idziego. W 1314 r. powstało księstwo bydgosko-wyszogrodzkie. W latach 1327-43, z krótkimi przerwami, gród zajmowali Krzyżacy. Król Kazimierz III Wielki nadał grodowi prawa miejskie 19 kwietnia 1346 r. w Brześciu Kujawskim. Podczas Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim w październiku 1410 r. Bydgoszcz na kilka dni stała się kwaterą główną króla Władysława IV Jagiełły, zaś w latach 1454-66, na czas trwania wojny trzynastoletniej, pełniła tę samą funkcję dla wojsk Kazimierza IV Jagiellończyka. Wskutek przyłączenia Pomorza do Polski nastał dla Bydgoszczy złoty wiek. Miasto było jednym z większych i ludniejszych w królestwie, kwitł handel rzeczny zbożem, drewnem, piwem oraz solą wielicką i ruską, prężnie działała królewska mennica. W owym czasie Bydgoszcz stanowiła również ważny lokalny ośrodek nauki, którą szerzyły zakony, a w szczególności bracia Jezuici.
Lata wojen ze Szwecją określane mianem „potopu" mocno naruszyły kondycję miasta. Do zniszczeń dołączyła się zaraza, która zdziesiątkowała mieszkańców. Zniszczenia wojenne i zarazy złamały miasto - opustoszałe, zrujnowane, ze spalonym w 1708 r. ratuszem wegetowało.
W 1772 r. miejscowość weszła w skład zaboru pruskiego, uczyniono ją stolicą obwodu nadnoteckiego. Tak rozpoczął się, trwający prawie 150 lat, okres pruskiej przynależności państwowej miasta. Władze pruskie rozpoczęły działania zmierzające do włączenia Bydgoszczy w ekonomiczny i militarny system królestwa Prus. Pierwszym spektakularnym posunięciem była budowa Kanału Bydgoskiego, łączącego systemy rzeczne Wisły i Odry, co spowodowało odrodzenie ekonomiczne miasta. W XIX i XX wieku miejscowość przeżywała okres dynamicznego rozwoju. Wybudowano linie kolejowe, rozbudowano przemysł, uruchomiono jedną z pierwszych na ziemiach Polski linii tramwajowych. Intensywna rozbudowa, industrializacja i unowocześnianie Bydgoszczy trwały aż do wybuchu I wojny światowej. Po jej zakończeniu miasto przyznano Polsce. W okresie 1920-1939 nastąpiła szybka repolonizacja miasta, wzrósł jego obszar oraz pojawiły się nowe gałęzie przemysłu. Mimo że Bydgoszcz należała w tym czasie do najnowocześniejszych miast na terenie Polski, prowadzone były liczne inwestycje komunalne. Po wybuchu 2 wojny światowej, 3 września 1939 r. doszło w Bydgoszczy do wydarzeń, które strona polska określa mianem dywersji, natomiast niemiecka mówi o „bydgoskiej krwawej niedzieli". Wynikiem tych zajść były ofiary zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej części społeczeństwa. Okupacja rozpoczęła się w dniu 5 września 1939 r. Bydgoszcz znalazła się na terenach włączonych do Niemiec i ponownie stała się siedzibą władz regencyjnych w Okręgu Rzeszy Gdańsk Prusy Zachodnie. Po trwającej ponad 5 lat okupacji Bydgoszcz została oswobodzona w dniach od 23 do 27 stycznia 1945 r.
W latach powojennych Bydgoszcz szybko się powiększała, stając się miastem leżącym nie tylko nad Brdą, ale i Wisłą. Po wojnie zbudowano wiele nowych dzielnic mieszkaniowych, szybko rosła też liczba ludności. W okresie PRL-u miasto zyskało na znaczeniu administracyjnym i kulturalnym, nastąpił dalszy rozwój gospodarczy.

Warto zwiedzić:

- gotycki kościół farny, śś. Marcina i Mikołaja, zbudowany w XV wieku. Katedra jest sanktuarium maryjnym, ze znajdującym się w barokowym ołtarzu głównym gotyckim, cudownym obrazem Matki Bożej z różą.
- Klasztor i kościół pobernardyński pw. św. Jerzego, wzniesiony w połowie XVI wieku
- zespół poklasztorny klarysek – gotycko renesansowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP
- spichrze przy ul. Grodzkiej z XVIII i XIX wieku
- Kamienna studzienka (Stary Rynek)
- "Wenecja Bydgoska" - kompleks budynków z XIX i początku XX wieku zlokalizowanych przy odnodze Brdy (zwanej Młynówką)

źródło:
Włodzimierz Bykowski, Wieńczysław Bykowski, Kujawsko-Pomorskie dla każdego, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Bydgoszcz 2005

Artykuły o podobnej tematyce:


Inowrocław - na Kujawach zachodnich  

© 2009-2013 SloneczneKujawy.pl